นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

การจัดการเรียนการสอน

เรียนออนไลน์กับคณาจารย์ผู้มากประสบการณ์ตามสาขาวิชา

2537

ปีที่ก่อตั้ง

50000+

มีนักเรียน นักศึกษามากกว่า

3

สาขาที่เปิดการสอน

30+

จำนวนบุคคลากรมากกว่า

มุมเกียรติยศ/ผลงานและความภาคภูมิใจของวิทยาลัย

รางวัลสถานศึกษาคุณธรรมระดับประเทศ

รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย

รางวัลผู้บริหารดีเด่น.

รางวัลบุคคลากรดีเด่น/ครูผู้สอนดีเด่น

รางวัลกิจกรรมกีฬาภายนอกของวิทยาลัย

การแข่งกีฬามวยไทยสมัครเล่นและมวยสากลสมัครเล่น มกรเกมส์ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียน นักศึกษา ในการแข่งกีฬามวยไทยสมัครเล่นและมวยสากลสมัครเล่น มกรเกมส์ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47
ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติรอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 จ .ปราจีนบุรี
🥇1 เหรียญทองจาก นายจักรพงษ์ เกตุนาค ปวช. 3/3 มวยสากลรุ่น 60 กก.
🥉3 เหรียญทองแดง จาก นางสาวรุ้งนภา เดชคําภู ปวส 1/4 มวยสากลรุ่น 57 กก.
นายนัฐวุฒิ สังเพ็ชร ปวช. 3/3 มวยไทยรุ่น 54 กก
นายพงศ์ธร อินทจักร ปวช.3/7 มวยไทยรุ่น 63.5 กก.
ฝึกซ้อมการแข่งขัน โดยอาจารย์เดชาชัย จันทรจวน
ได้ไปต่อระดับประเทศที่ จ.ศรีสะเกษ ปลายเดือนมีนาคม ครับผม

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาย้อนหลังของแต่ละปีการศึกษา

ปีการศึกษา 2564
นักเรียน ณ วันที่ 25 มิถุนายน จำนวน 1,307 คน
ปีการศึกษา 2563
นักเรียน ณ วันที่ 25 กรกฎาคม จำนวน 1,349 คน
ปีการศึกษา 2562
นักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน จำนวน 1,367 คน
Play Video

เรียนอย่างไรให้มีคุณภาพ

หน่วยงานการศึกษา