เรียนออนไลน์

เรียนออนไลน์กับคณาจารย์ผู้มากประสบการณ์ตามสาขาวิชา

2537

ปีที่ก่อตั้ง

50000

มีนักเรียน นักศึกษามากกว่า

3

สาขาที่เปิดการสอน

30

จำนวนบุคคลากรมากกว่า

มุมเกียรติยศ/ผลงานและความภาคภูมิใจของวิทยาลัย

รางวัลสถานศึกษาคุณธรรมระดับประเทศ

รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย

Aขออภัยกำลังปรับปรุง...

รางวัลบุคคลากรดีเด่น

รางวัลครูเพชรน้ำหนึ่ง

ขออภัยกำลังปรับปรุง...

รางวัลผู้บริหารดีเด่น

ขออภัยกำลังปรับปรุง...

รางวัลผู้ครูผู้สอนดีเด่น

ขออภัยกำลังปรับปรุง...

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาย้อนหลังของแต่ละปีการศึกษา

ปีการศึกษา 2564
98%
ปีการศึกษา 2563
95%
ปีการศึกษา 2562
97%
ปีการศึกษา 2561
95%
Play Video

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน

เรียนที่นี่จบแล้วมีงานทำ 100% มีสถานประกอบการณ์รองรับหลากหลายหน่วยงาน

บริษัท........

ขออภัยกำลังปรับปรุงข้อมูล...

บริษัท........

ขออภัยกำลังปรับปรุงข้อมูล...

บริษัท........

ขออภัยกำลังปรับปรุงข้อมูล...

เรียนอย่างไรให้มีคุณภาพ

หน่วยงานการศึกษา