ประมวลภาพกิจกรรมประจำปี

ฉีดวัคซีนนักเรียน/นักศึกษา
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2564
อบรมผู้เชี่ยวชาญผ่านระบบออนไลน์
เข้าทดสอบเป็นนักศึกษาวิชาทหาร
อบรมศูนย์บ่มเพาะผ่านระบบออนไลน์
การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
กิจกรรมวันก่อตั้งโรงเรียนและวิทยาลัยฯ
การนิเทศการตรวจองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
การตรวจ ATK คัดกรองก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2564
กิจกรรมส่งเสริมรักษ์ความเป็นไทยประจำปีการศึกษา 2564
กิจกรรมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพแห่งประเทศไทย

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรคนดีรั้วฟ้าขาวประจำปี 2564

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษาใหม่ภาคเช้า ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง นักเรียน/นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ภาคบ่าย (วันอาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2565

ฝ่ายงานปกครองประชุมชี้แจงกฎระเบียบของวิทยาลัย ฯ ประจำปีการศึกษา 2565

ทีมนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยคว้าชัยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ ประเทศเวียดนาม

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565

ประชุมสาขาวิชาการบัญชี,ตลาด,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี ร่วมกับ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา( EDF) และ ซิตี้แบงค์ นำความรู้กระบวนการทำกล้วยฉาบไปนำเสนอให้กับประชากรในชุมชน ในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ โดยมีท่านนายกฯ กาญจนา

ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง