ประมวลภาพกิจกรรมประจำปี

ฉีดวัคซีนนักเรียน/นักศึกษา
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2564
อบรมผู้เชี่ยวชาญผ่านระบบออนไลน์
เข้าทดสอบเป็นนักศึกษาวิชาทหาร
อบรมศูนย์บ่มเพาะผ่านระบบออนไลน์
การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
กิจกรรมวันก่อตั้งโรงเรียนและวิทยาลัยฯ
การนิเทศการตรวจองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
การตรวจ ATK คัดกรองก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2564
กิจกรรมส่งเสริมรักษ์ความเป็นไทยประจำปีการศึกษา 2564
กิจกรรมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพแห่งประเทศไทย

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรคนดีรั้วฟ้าขาวประจำปี 2564

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษาใหม่ภาคเช้า ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง นักเรียน/นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ภาคบ่าย (วันอาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2565

ฝ่ายงานปกครองประชุมชี้แจงกฎระเบียบของวิทยาลัย ฯ ประจำปีการศึกษา 2565

ทีมนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยคว้าชัยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ ประเทศเวียดนาม

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565

ประชุมสาขาวิชาการบัญชี,ตลาด,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี ร่วมกับ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา( EDF) และ ซิตี้แบงค์ นำความรู้กระบวนการทำกล้วยฉาบไปนำเสนอให้กับประชากรในชุมชน ในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ โดยมีท่านนายกฯ กาญจนา

ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมกีฬาสำเภาเงินเกมส์ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2565

กิจกรรมวันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การประกวดชุดรีไซเคิล นิทรรศการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน

กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ มีกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ

กิจกรรม ถวายราชสดุดีพระสมเด็จมหาธีรราชเจ้า

พิธีสถาปนาวันก่อตั้งสถาบันวิทยาลัย 14 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยฯ ร่วมกับ ช่อง One ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม รร.ปรมัยยิกาวาส หลังเกิดอุทกภัย วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรม การปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรม วันสถาปนาลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรม ขับขี่ปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรม กีฬาภายนอกการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48  ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรม ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566

เข้าร่วมประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบางบัวทอง ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรม ส่งเสริมแนวทางประชาธิปไตย  การเลือกตั้งคณะกรรมการ ประจำปีการศึกษา 2566 

กิจกรรม พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษามูลนิธิรัตนเพียร ประจำปีการศึกษา2566

กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี รัชกาลที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2566 

กิจกรรม รู้ธรรม รู้ทำ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรม กีฬาต้านภัยยาเสพติดเพื่อส่งเสริมในด้านของการกีฬาสุขอนามัย ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรม อบรมข้อปฎิบัติกฎจราจรเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรม พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรม ส่งเสริมรักษ์ความเป็นไทย
ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรม แห่เทียนจำนำพรรษาโดยได้นำเทียนจำนำพรรษาไปถวาย ณ วัดละหาร ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรม ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรม ตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2566 

กิจกรรมระบบดูแลนักเรียน นักศึกษา เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ Stop teen mom ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ศาสนาอิสลามเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศาสนาที่มัสยิดประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมรู้ธรรม เข้าค่ายธรรมะ ณ วัดอัมพวัน ประจำปีการศึกษา2566

กิจกรรมรู้ธรรม เข้าค่ายธรรมะ ณ วัดสามง่าม ประจำปีการศึกษา2566

การประกวดคลิปวิดิโอสร้างสรรค์  เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

การเข้าร่วมบริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

การเข้าร่วมโครงการจัดการขยะครบวงจรในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566