รางวัลแห่งความภาคภูมิใจสำหรับนักเรียน-นักศึกษา

รางวัลนักเรียนดีเด่น

ผลงานนักกีฬาระดับภาค

ผลงานนักกีฬาระดับชาติ

ผลงานนักกีฬาระดับภาค

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียน นักศึกษา ในการแข่งกีฬามวยไทยสมัครเล่นและมวยสากลสมัครเล่น มกรเกมส์ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47
ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติรอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 จ .ปราจีนบุรี
🥇1 เหรียญทองจาก นายจักรพงษ์ เกตุนาค ปวช. 3/3 มวยสากลรุ่น 60 กก.🥉3 เหรียญทองแดง จาก นางสาวรุ้งนภา เดชคําภู ปวส 1/4 มวยสากลรุ่น 57 กก.
นายนัฐวุฒิ สังเพ็ชร ปวช. 3/3 มวยไทยรุ่น 54 กก
นายพงศ์ธร อินทจักร ปวช.3/7 มวยไทยรุ่น 63.5 กก.
ฝึกซ้อมการแข่งขัน โดยอาจารย์เดชาชัย จันทรจวน
ได้ไปต่อระดับประเทศที่ จ.ศรีสะเกษ ปลายเดือนมีนาคม

ผลงานนักกีฬาระดับชาติ