ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี

ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์
ระหว่างวันที่ ๑-๓ มิถุนายน ๒๕๖๕