หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี
โดย : adminsystem
อ่าน : 2034
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
พิมพ์ 

เนื่องจากวิทยาลัยฯ ได้กำหนดให้ นักเรียน/นักศึกษา มาวิทยาลัยฯ เพื่อจัดซื้อชุดเครื่องแบบนักเรียน/นักศึกษา ในวันที่ 22-26 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. และเพื่อลดความแออัดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ทางวิทยาลัยฯ จึงขอความร่วมมือกับนักเรียน/นักศึกษา ให้มาตามวันเวลาที่ทางวิทยาลัยฯ กำหนดดังต่อไปนี้

  • วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 - ปวช.3 สาขาการบัญชี
  • วันที่ 23-24 มิถุนายน 2563 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 - ปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 - ปวช.3 สาขาการตลาด
  • วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 - ปวส.2 ทุกสาขา

สำหรับหนังสืออุปกรณ์การเรียน โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ให้นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 - ปวช.3 มารับในวันดังต่อไปนี้

  • วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 - ปวช.3
  • วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1

ในการเข้ามาที่วิทยาลัยฯ ในระยะนี้ ขอความร่วมมือนักเรียน/นักศึกษาและผู้ปกครองทุกคนป้องกันตนเอง ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาทุกคนด้วย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี
18 มิถุนายน 2563

▪️