หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2562
โดย : adminsystem
อ่าน : 1103
พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

เรียน ท่านผู้ปกครองและนักเรียน/นักศึกษาทราบ
            เนื่องด้วยประเทศไทยเราในฐานะประธานอาเซียนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี โดยในการประชุมดังกล่าวมีผู้นำประเทศในกลุ่มอาเซียนเข้าร่วมการประชุมทุกประเทศ และเป็นช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรโดยรอบของพื้นที่จัดการประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี จึงขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 จากเดิมวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562
           จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน