ชื่อ - นามสกุล :ดร.วาชิต รัตนเพียร
ตำแหน่ง :ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :9 หมู่ 4 ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
Telephone :025712690
Email :info@dusitnon.ac.th
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้รับใบอนุญาต
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการสถานศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ