อังคาร ที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปวช.ปี 1

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 07.00 )
วิทยาลัยฯ กำหนดปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563 สำหรับ ปวช.ปี 1 ณ หอประชุมอาคาร C
เข้าชม 3  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563