เสาร์์ ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

สอบ V-NET ระดับชั้น ปวช.3

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 07.00 )
วิทยาลัยฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์สอบ V-NET ระดับชั้น ปวช.3 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 25 มกราคม 2563 ในระดับชั้น ปวช.3
เข้าชม 246  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ.2563