ศุกร์์ ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

สัปดาห์สอบปลายภาควิชาทฤษฎี (วันที่ 5)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
สัปดาห์สอบปลายภาควิชาทฤษฏีทุกระดับชั้น
เข้าชม 180  ลงประกาศเมื่อ : อาทิตย์ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2562