ศุกร์์ ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

สัปดาห์สอบปลายภาควิชาปฏิบัตินอกตาราง (วันที่ 5)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
สัปดาห์สอบปลายภาควิชาปฏิบัตินอกตารางทุกระดับชั้น
เข้าชม 174  ลงประกาศเมื่อ : อาทิตย์ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2562