จันทร์ ที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

สัปดาห์สอบปลายภาควิชาปฏิบัตินอกตาราง

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
สัปดาห์สอบปลายภาควิชาปฏิบัตินอกตารางทุกระดับชั้น
เข้าชม 224  ลงประกาศเมื่อ : อาทิตย์ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2562