พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

กิจกรรมเข้าค่ายรู้ธรรม รู้ทำ ภายนอกวิทยาลัย

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 07.00 )
กิจกรรมเข้าค่ายรู้ธรรม รู้ทำ ภายนอกวิทยาลัย  ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม และค่ายจิตอาสาพัฒนามัสยิดน๊ะฮ์ฎอตุลอิสลาฮ์ จังหวัดนนทบุรี สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.2-3 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ในวันที่ 5-6 กันยายน 2562
เข้าชม 177  ลงประกาศเมื่อ : อาทิตย์ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2562