พุธ ที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมเข้าค่ายรู้ธรรม รู้ทำ ภายนอกวิทยาลัย (วันที่ 3)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 07.00 )
กิจกรรมเข้าค่ายรู้ธรรม รู้ทำ ภายนอกวิทยาลัย  ณ วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี และค่ายจิตอาสาพัฒนามัสยิดน๊ะฮ์ฎอตุลอิสลาฮ์ จังหวัดนนทบุรี สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ในวันที่ 26-28 สิงหาคม 2562
เข้าชม 195  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562