ศุกร์์ ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ 10

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 )
วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ 10 ณ สนามหน้าอาคาร A-B
เข้าชม 477  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562