อังคาร ที่ 16 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562

วิทยาลัยฯหยุดทำการเรียนการสอน (วันที่ 2)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 07.00 )
วิทยาลัยฯหยุดทำการเรียนการสอนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
เข้าชม 149  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562