พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมรู้ธรรม รู้ทำ ครั้งที่ 2

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 )
วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา กิจกรรมรู้ธรรม รู้ทำ  ณ หอประชุมอาคาร C
เข้าชม 472  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562