อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 )
วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาเพื่อนำไปถวายยังวัดละหาร
เข้าชม 501  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562