จันทร์ ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ณ หอประชุมอาคาร C 
เข้าชม 639  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562