พุธ ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2562

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีให้กับนักเรียน/นักศึกษา และบุคลากร เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย
เข้าชม 667  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562