ศุกร์์ ที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

กิจกรรมรู้ธรรม รู้ทำ ครั้งที่ 1

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 09.00 )
วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา กิจกรรมรู้ธรรม รู้ทำ  ณ หอประชุมอาคาร C
เข้าชม 480  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562