พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมไหว้ครูขึ้นเพื่อปลูกฝังให้นักเรียน-นักศึกษามีความกตัญญูรู้คุณต่อพระคุณของครูบาอาจารย์ที่เคยสั่งสอนให้จักผิดชอบ ชั่วดี
เข้าชม 496  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562