พุธ ที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
กิจกรรมขับขีปลอดภัย เพื่อรณรงค์ให้นักเรียน-นักศึกษาได้ขับขี่รถจักรยานยนต์บนท้องถนนอย่างปลอดภัยวิทยาลัยฯจึงได้มีกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยขึ้นในครั้งนี้
เข้าชม 491  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562