อังคาร ที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการ นักเรียน-นักศึกษา

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการ นักเรียน-นักศึกษา เพื่อปลูกฝั่งให้นักเรียน-นักศึกษามีจิตสำนึกในระบบประชาธิปไตย ณ หอประชุมอาคาร C ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
เข้าชม 494  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562