อาทิตย์ ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562

ปฐมนิเทศและเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาใหม่ภาคบ่าย

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 )
วิทยาลัยฯได้กำหนดการปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ภาคบ่ายประจำปีการศึกษา 2562
และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

เข้าชม 373  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562