จันทร์ ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562

จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 )
วิทยาลัยฯได้เปิดจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ทั้งภาคปกติ และภาคบ่าย ณ ชั้น 3 อาคาร C ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
เข้าชม 388  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562