พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562

ลงทะเบียนนักเรียนปี 2,3 และปี 5 รับตารางเรียน

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 )
ลงทะเบียนนักเรียนระดับชั้นปี 1 ขึ้นปี 2 ,ระดับชั้นปี 2 ขึ้นปี 3 และระดับชั้นปี 4 ขึ้นปี 5 พร้อมรับตารางเรียนของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ อาคาร C ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป
เข้าชม 407  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562