เสาร์์ ที่ 6 เดือน เมษายน พ.ศ.2562

พิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียน-นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 ปวช.3 และ ปวส.2

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 07.00 )
พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและประกาศนียบัตรวิชาชีพ สำหรับนักเรียน-นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 ปวช.3 และ ปวส.2 ณ หอประชุมกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ 
เข้าชม 427  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ.2562