ศุกร์์ ที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

เข้าค่ายปัจฉิมนิเทศก่อนจบการศึกษา

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 07.00 )
วิทยาลัยฯ ได้กำหนดให้จัดกิจกรรมเข้าค่ายปัจฉิมนิเทศก่อนจบการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ณ ค่ายพัฒนาผู้นำมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จังหวัดนครราชสีมา พบกันที่วิทยาลัยฯ เวลา 06.00 น.
เข้าชม 485  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2562