พุธ ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

สัปดาห์สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 (ภาคทฤษฏี)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 )
วิทยาลัยฯ ได้กำหนดเป็นสัปดาห์สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 (รายวิชาทฤษฏี)
เข้าชม 6798  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2562