พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

สัปดาห์สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 (ภาคปฏิบัติ) (วันที่ 4)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 )
วิทยาลัยฯ ได้กำหนดเป็นสัปดาห์สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 (รายวิชาปฏิบัติ)
เข้าชม 427  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2562