อาทิตย์ ที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ V-NET ระดับชั้น ปวส.2

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
วิทยาลัยฯ ได้กำหนให้เป็นสนามสอบการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ V-NET ระดับชั้น ปวส.2 ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป
เข้าชม 401  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2562