เสาร์์ ที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ V-NET

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
สนามสอบการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ V-NET ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป
เข้าชม 417  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2562