ศุกร์์ ที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561

กีฬาสำเภาเงินเกมส์

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 07.00 )
วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องภายใต้โครงการกีฬาสำเภาเงินเกมส์ 
เข้าชม 162  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561