ศุกร์์ ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561

กิจกรรมเข้าค่ายรู้ธรรม รู้ทำ สำหรับ ปวช.ปี 1 และ ปวส.ปี 1 (วันที่ 3)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 07.00 )
วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ โครงการรู้ธรรม รู้ทำ สำหรับนักเรียน ปวช. ปี 1 และ ปวส. ปี 1 ณ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี 
เข้าชม 57  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561