พุธ ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2561

กำหนดเป็นวันสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ในรายวิชาทฤษฏี (วันที่ 2)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
กำหนดเป็นวันสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ในรายวิชาทฤษฏี
เข้าชม 193  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561