จันทร์ ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561

กำหนดเป็นวันหยุดชดเชยเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
วิทยาลัยฯ ได้กำหนดเป็นวันหยุดชดเชยเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
เข้าชม 155  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561