ศุกร์์ ที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561

กำหนดสอบกลางภาคในรายวิชาปฏิบัต/นอกตาราง (วันที่ 5)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
กำหนดเป็นวันสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 ในรายวิชาปฏิบัต/นอกตาราง
เข้าชม 192  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
  
กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่ชาติ ประจำปี 2561

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่ชาติ ประจำปี 2561 ณ ลานเอนกประสงค์ด้านหน้าอาคาร A-B ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
เข้าชม 192  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561