จันทร์ ที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561

กำหนดสอบกลางภาคในรายวิชาปฏิบัต/นอกตาราง

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
กำหนดเป็นวันสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 ในรายวิชาปฏิบัต/นอกตาราง
เข้าชม 142  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561