จันทร์ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

สัปดาห์สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (วิชาปฏิบัติ)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
กำหนดเป็นสัปดาห์สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (วิชาปฏิบัติ/นอกตาราง)
เข้าชม 180  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560