ศุกร์์ ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

กิจกรรมคนดีรั้วฟ้าขาว

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
วิทยาลัยนได้กำหนดกิจกรรมคนดีรั้วฟ้าขาวและเชิดชูเกียรติ (Thank you day) ให้กับนักเรียน/นักศึกษาที่ได้ทำประโยชน์และผลงานทางวิชาการและกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก
เข้าชม 198  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560