ศุกร์์ ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2561

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 07.00 )
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 กำหนดเป็นวันหยุดให้กับนักเรียน/นักศึกษา
เข้าชม 189  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560