พุธ ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2561

กิจกรรมรู้ธรรม รู้ทำ ครั้งที่ 6

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 09.30 )
กิจกรรมรู้ธรรม รู้ทำ ครั้งที่ 6 ณ หอประชุมอาคาร C ของวิทยาลัย
เข้าชม 181  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560