พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ (รู้ธรรม รู้ทำ)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ ในโครงการกิจกรรมรู้ธรรม รู้ทำ ครั้งที่ 3 ณ วัดไร่ขิง จ.นครปฐม รอบที่ 1 สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2,3 และ ปวส. 2
เข้าชม 102  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560