จันทร์ ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

หยุดชดเชย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
วิทยาลัยได้กำหนดเป็นวันหยุดชดเชย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 1 วัน
เข้าชม 100  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560