พุธ ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

สัปดาห์สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 วิชาปฏิบัติ (วันที่ 3)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
วิทยาลัยได้กำหนดเป็นสัปดาห์สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 วิชาปฏิบัติ/นอกตาราง
เข้าชม 90  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560