อังคาร ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

เลือกตั้งคณะกรรมการ นักเรียน/นักศึกษา

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 09.00 )
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการ นักเรียน/นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมอาคาร C 
เข้าชม 107  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560