พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

นักเรียนทุกระดับชั้น รับอุปกรณ์การเรียนและตารางเรียน

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 น. )
นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น รับอุปกรณ์การเรียนและตารางเรียนของปีการศึกษา 2560
เข้าชม 126  ลงประกาศเมื่อ : อาทิตย์ ที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2560