อบรมการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสู่ Thailand4.0 โดย อ.มารุต ศิริธร

อบรมการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสู่ Thailand4.0 โดย อ.มารุต ศิริธร

เมื่อวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2560

9907 9908 9911

โพสท์ใน อบรมความรู้ | แสดงความเห็น