วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุร

9 หมู่ 4 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

โทร. 0-2571-2690-2 โทรสาร. 0-2571-7055 อีเมล์: info@dusitnon.ac.th

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป เปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป